Ads Top

Aandeel van Essent in kerncentrale Borssele niet naar RWE

In vervolg op de uitspraak van de kort gedingrechter van de rechtbank Arnhem van 10 juli 2009 heeft het hof Arnhem Essent in hoger beroep geboden zich te onthouden van (medewerking aan) handelingen die het gevolg hebben dat de aandelen die Essent houdt in de kerncentrale Borssele in handen komen van een vennootschap waarvan de aandelen niet gehouden worden door een publiekrechtelijk lichaam.
Nu Essent is overgenomen door RWE – een Duitse beursgenoteerde vennootschap waarvan een groot deel van de aandelen niet in publiekrechtelijke handen is – staat deze uitspraak eraan in de weg dat ook het aandeel dat Essent had in de kerncentrale Borssele kan worden overgedragen aan RWE. Het aandeel dat Essent had in de kerncentrale is vooralsnog achtergebleven bij verschillende provinciale en gemeentelijke overheden, de oorspronkelijke aandeelhouders van Essent. De kerncentrale Borssele is eigendom van EPZ (Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland). Van deze vennootschap behoorde de helft van de aandelen - via dochtervennootschappen - toe aan Essent. De andere helft van de aandelen behoort toe aan Delta. Met een beroep op de ‘kwaliteitseis’ die in de statuten van EPZ was opgenomen, heeft Delta zich verzet tegen de overdracht van Essent aan RWE, voor zover daarin ook het mede-eigendom van de kerncentrale Borssele betrokken was. Op grond van die statutaire kwaliteitseis kunnen de aandelen van EPZ slechts gehouden worden door vennootschappen waarvan de aandelen uitsluitend (rechtstreeks of middellijk) door publiekrechtelijke lichamen worden gehouden. Ook het hof is van oordeel dat die kwaliteitseis eraan in de weg staat dat Essent meewerkt aan een transactie waardoor die (middellijke) eigendom van de aandelen in EPZ bij RWE terechtkomt. Dat de statuten geen nadere bepalingen bevatten over mogelijke gevolgen van het niet handhaven van die kwaliteitseis, staat daaraan volgens het hof niet in de weg.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.