Ads Top

TenneT ook op zee verantwoordelijk voor aanleg en beheer van transportnet

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft afgelopen vrijdag een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin zij aankondigt met een wetsvoorstel te komen om TenneT, de elektriciteitstransporteur van Nederland, ook verantwoordelijk te maken voor de aanleg en het beheer van het transportnet op zee. TenneT kan zo een actieve bijdrage leveren aan een duurzame en constante energievoorziening, nu en in de toekomst.
De ambitie van de Europese Unie is een duurzaame internationale energievoorziening. Het Nederlandse kabinet heeft hierbij als doel om in 2020 een windvermogen te hebben van 6000 megawatt. Energieopwek door middel van wind op zee is hiervoor een voor de hand liggende duurzame mogelijkheid TenneT is  al in 2008 gestart met de voorbereiding van een Net op Zee en in 2009 concreet begonnen met de planologische aanlanding bij Borssele en IJmuiden. Omdat TenneT zowel het hoogspanningsnet op land als op zee beheert is een optimale inpassing in het Nederlandse en Noordwest-Europese net mogelijk. Daarnaast zijn met de overname van transpower, dat al actief is met het aansluiten van windmolenparken op het Duitse deel van de Noordzee, additionele inkoopvoordelen te realiseren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.