Ads Top

Netwerkbedrijf Alliander verstevigt financiële positie

Netwerkbedrijf Alliander verstevigt de financiële positie. Dit blijkt uit de maandag door Alliander gepubliceerde jaarcijfers. Het is de eerste keer dat Alliander na de afsplitsing van het productie- en leveringsbedrijf (Nuon Energy) zijn jaarcijfers publiceert. De netto-omzet daalde met 3 procent tot EUR 1,4 miljard. Deze daling is enerzijds het gevolg van door de toezichthouder vastgestelde lagere tarieven voor het transport van elektriciteit en gas en anderzijds het effect van het ingevoerde capaciteitstarief. De operationele kosten bleven ten opzichte van 2008 nagenoeg gelijk: EUR 755 miljoen (2008: EUR 750 miljoen). Als rekening wordt gehouden met eenmalige posten in 2008, zijn de operationele kosten in 2009 toegenomen met EUR 50 miljoen structureel en EUR 60 miljoen incidenteel, onder meer door hogere kosten als gevolg van de splitsing en verkoop van de hoogspanningsnetten aan landelijk netbeheerder TenneT. Het resultaat na belastingen komt uit op EUR 312 miljoen (2008: EUR 270 miljoen). Dit resultaat is mede te danken aan de boekwinst op de verkoop van de hoogspanningsnetten.
De klanttevredenheid onder gemeenten en klanten in het zakelijke segment steeg van 74 naar 87 procent. Bij particuliere klanten bleef de tevredenheid gelijk op 89 procent.
De gemiddelde uitvalduur van elektriciteit steeg van 24,0 naar 27,4 minuten. Dit is grotendeels het gevolg van een hoger aantal storingen en een langere reparatieduur. Voor gas steeg de uitvalduur van 21 naar 26 seconden. Beide netwerken functioneerden in 2009 gedurende 99,995 procent van het jaar goed. De betrouwbaarheid van de elektriciteit- en gasnetten van Liander behoort daarmee tot de beste van Europa.
De energievoorziening in Nederland gaat de komende decennia veranderen. Er komen steeds meer relatief kleine, decentrale productie-eenheden, die duurzame energie opwekken. Tegelijkertijd neemt het elektriciteitgebruik toe, bijvoorbeeld door de opkomst van elektrische auto's. Dat vergt aanpassingen van de bestaande en in de komende jaren aan te leggen infrastructuur. Nieuwe ICT-toepassingen zijn nodig om het netwerk geschikt te maken voor deze en andere toekomstige ontwikkelingen. Alliander neemt in dit kader deel in diverse projecten. Zo is Alliander mede-initiatiefnemer van de in 2009 opgerichte stichting e-laad.nl, die de komende drie jaar in Nederland 10.000 oplaadpunten voor elektrische auto's zal realiseren in de openbare ruimte. Daarnaast neemt netbeheerder Liander sinds 2009 deel aan Amsterdam Smart City, een innovatief project om met nieuwe technologie energie te besparen. Tevens start Liander als eerste netbeheerder in Nederland met het op het gasnet invoeden van groen gas, afkomstig van een veehouderij. Met de ervaringen opgedaan met de hiervoor bedoelde technieken en projecten verwacht Liander inzicht te krijgen in de effecten van deze nieuwe ontwikkelingen.
In 2009 startte Alliander met een brede wervingscampagne die leidde tot het aannemen van 369 nieuwe medewerkers. Daarnaast haalden in 2009 98 leerlingen hun diploma voor een Beroepsbegeleidende Leerweg-opleiding (BBL) bij Alliander Technische Opleidingen, de eigen bedrijfsschool. Bij deze opleiding gaan leerlingen één dag in de week naar school en werken ze de overige vier dagen. Ook werkten 71 medewerkers in het kader van Step2work bij diverse afdelingen van Alliander. Dit programma biedt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op succesvolle aansluiting op de arbeidsmarkt, door ze een werkervaringsplaats te bieden.
In juli 2009 tekenden Alliander en Enexis een overeenkomst waarin werd afgesproken hun dochterondernemingen Liandyn en IP Lighting in te brengen in een joint venture. Dit nieuwe bedrijf dat de naam Ziut draagt, vormt een nieuwe krachtige onderneming met een stevige marktpositie in de competitiever wordende markt van openbare verlichting, verkeersregelsystemen en lichtarchitectuur. Ziut heeft ruim 500 medewerkers en een omzet van circa EUR 140 miljoen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.