Ads Top

Windenergiebedrijf verliest rechtszaak tegen Essent

Een windenergiebedrijf uit Heerenveen heeft een kort geding verloren tegen Essent. Op grond van overeenkomsten met Essent kreeg het bedrijf een vaste vergoeding per geleverde kWh van Essent. Sinds het sluiten van die overeenkomsten is de prijs van elektriciteit flink gestegen. De partijen zijn het oneens over de vraag of deze prijsstijging is aan te merken als een onvoorziene omstandigheid, en het windenergiebedrijf wilde een hogere prijs. De rechtbank van Den Bosch is van oordeel dat, hoewel een gestelde stijging van de prijs met 400 procent op zichzelf wel als onvoorzien kan worden aangemerkt, er onvoldoende reden is voor wijziging van de overeenkomst op dit punt. "De rechtbank overweegt dat prijsstijgingen na het sluiten van de overeenkomst tot de algemeen aanvaarde risico's van de verkoper horen, ook als die stijgingen onvoorzien groot zijn. Dat Essent eenzijdig van die marktpijsstijgingen profiteert is onvoldoende om te oordelen dat de gevolgen van die prijsstijgingen het in de overeenkomsten verdisconteerde prijsririco te buiten gaan. Dit zou anders kunnen zijn als eisers hun installaties niet meer rendabel zouden kunnen exploiteren, doch dat is doch dat is gesteld noch gebleken"

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.