Ads Top

Duurzaamheid cruciaal voor inzet biomassa


Aan de grootschalige inzet van biomassa voor transportbrandstof en het opwekken van energie zitten vaak haken en ogen. De Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa, die de regering adviseert over duurzaamheid, geeft daarom drie adviezen om de duurzaamheid van biomassa te garanderen. Ze overhandigde deze op 5 november 2009 aan milieuminister Cramer.
Volgens de commissie bevat de biomassamedaille twee kanten. Aan de ene kant draagt grootschalig gebruik van biomassa bij aan een beter klimaat, minder armoede, en meer werkgelegenheid, innovatie en duurzame ontwikkelingen. Aan de andere kant zorgt een gebrek aan duurzame productie van biomassa eerder voor een slechter dan een beter milieu. De commissie adviseert daarom om duidelijk te vertellen waar biomassa vandaan komt en in hoeverre zij duurzaam is geproduceerd, duurzaamheidscriteria niet alleen voor transport-, maar ook voor energiebrandstoffen te laten gelden, en om ongewenste en onbedoelde effecten van de grootschalige inzet van biomassa serieus te nemen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.