Ads Top

NRE dient kwaliteit en betrouwbaarheid energievoorziening beter te waarborgen

Uit onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) blijkt dat NRE Netwerk B.V. (NRE) niet alle procedures, die bij wet geregeld zijn, op orde heeft om de kwaliteit en capaciteit te garanderen van haar elektriciteit- en gasnetwerk. Daarom legt de NMa een last onder dwangsom op.  Dit houdt in dat NRE op 1 december 2009 twee procedures op orde dient te hebben op straffe van een dwangsom van maximaal EUR 250.000. NRE is de eerste netbeheerder waarbij de NMa het onderzoek naar de kwaliteit en capaciteit van de netwerken volledig heeft afgerond. Naar verwachting maakt de NMa binnenkort bekend of, en zo ja,  welke maatregelen zij neemt bij de overige netbeheerders. De NMa heeft in 2008/2009 voor de tweede keer de "kwaliteits- en capaciteitsdocumenten (KCD's)" van de netbeheerders beoordeeld. Met deze KCD's moeten netbeheerders aantonen dat ze over voldoende capaciteit beschikken om elektriciteit en gas te verplaatsen van de bron, de producent, naar een bedrijf of huishouden. Bij NRE ontbreekt een deugdelijke risicoanalyse waarmee NRE bedreigingen voor de kwaliteit van het net tijdig kan opsporen. Daarnaast ontbreken de juiste procedures om de kwaliteit van leidingen en kabels te monitoren.  Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de Raad van Bestuur van de NMa, benadrukt dat de kwaliteit van energievoorziening in Nederland zich momenteel op een zeer hoog niveau bevindt. "Wij hebben een van de beste netwerken in Europa", zo stelt hij. "Maar om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst zo blijft, is blijvend goed beheer en onderhoud noodzakelijk. Dit is van belang niet alleen nu, maar vooral in de toekomst om te voorkomen dat wij en onze kinderen te maken krijgen  met meer storingen en onderbrekingen. Elektriciteit en gas zijn basisvoorzieningen,  het uitvallen daarvan heeft onmiddellijk grote economische en maatschappelijke gevolgen." De NMa is dit jaar tevens een onderzoek gestart naar de investeringen van netbeheerders. Het doel van dit onderzoek is vast te stellen of netbeheerders voldoende investeren in hun netwerken. Daarnaast wordt bekeken of netbeheerders over voldoende financiële middelen beschikken om noodzakelijke investeringen in hun netwerken te plegen. Deze onderzoeken voert de NMa over een reeks van  voorgaande jaren uit. De NMa verwacht dat  dit onderzoek eind 2009 is afgerond. De uitkomsten ervan dienen inzicht te geven in de vraag of er reden is tot zorg over toekomstige kwaliteit van de netwerken gezien het huidige niveau van vervangingsinvesteringen en gezien het huidige reguleringskader.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.