Ads Top

Wageningen UR over op windenergie


Wageningen UR slaat de duurzame weg in en heeft besloten vanaf 2011 volledig over te schakelen op windenergie. Een belangrijk argument voor die keuze is dat Wageningen UR zelf windmolens bezit. Een opportunistische keuze, vindt prof. R. Leemans, Milieusysteemanalyse, Wageningen Universiteit: "WUR moet zelf nieuwe technologieën ontwikkelen."

Helaas worden de beschikbare technologieën nog maar weinig toegepast. Leemans heeft zelf energiezuinig huis laten bouwen. Het is groter dan een gemiddeld Nederlands huis, maar zo’n dertig procent zuiniger met energie. Daarnaast is het woongenot veel hoger. Met deze zomerse warmte is het huis aangenaam koel. "De bouw van het tweede onderwijsgebouw is een uitgelezen kans voor de WUR een energieneutraal bouwwerk neer te zetten. We zouden zo een voortrekkersrol kunnen spelen. De bouwkosten zijn weliswaar hoger en de kosten voor het Rijk zullen dus hoger uitvallen, maar daar staat tegenover dat de energiekosten voor de WUR nihil zullen zijn. Om dit te realiseren moeten we dus de financiering anders inrichten."

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.