Ads Top

NorNed kabel gebruikt voor duurzame energie

Sinds de ingebruikname van de zogenoemde NorNed kabel op 6 mei 2008 is met de NorNed kabel 4,4 TWh duurzame energie vanuit Noorwegen geïmporteerd. Daarnaast werd 0,99 TWh Nederlandse energie geëxporteerd naar Noorwegen. Ter vergelijking: in 2008 importeerde TenneT 24,9 TWh elektriciteit en werd 9,1 TWh geëxporteerd. NorNed is de langste zeekabel ter wereld en verbindt sinds mei 2008 de elektriciteitsnetten van Nederland en Noorwegen. Of de kabel gebruikt wordt voor import of export van elektriciteit wordt bepaald door de markt. Zij kunnen per uur biedingen doen, voor zowel import als export. De kabel kan de elektriciteit echter slechts in één bepaalde richting per uur laten lopen. Deze richting wordt bepaald door de biedingen. In de eerste 14 maanden dat de kabel in gebruik is, is deze dus voor meer dan 80 procent gebruikt voor de import van elektriciteit. Deze energie is voor 99 procent afkomstig uit waterkracht.
TenneT focust zich over de landsgrenzen heen waar het gaat om de ontwikkeling van een Noordwest-Europese markt. Naast de NorNed kabel wordt daarom momenteel gewerkt aan een vierde verbinding naar Duitsland (Doetinchem – Wesel), een interconnectie naar het Verenigd Koninkrijk (BritNed) en lopen er onderzoeken naar een tweede verbinding met Noorwegen (NorNed2) en een verbinding naar Denemarken (COBRA). De verbindingen met het buitenland dragen bij aan de verbetering van marktwerking in Noordwest-Europa en zorgen ervoor dat de Nederlandse verbruikers een concurrerende prijs betalen voor hun elektriciteit.
Voor de aanleg van de COBRA kabel heeft TenneT samen met de Deense landelijke netbeheerder Energinet.dk Europese subsidie aangevraagd. De subsidie wordt aangevraagd bij een Europees fonds die de totstandkoming van offshore elektriciteitsnetwerken wil stimuleren. Het doel van COBRA is om de integratie van meer duurzame (wind)energie in de Nederlandse en Deense elektriciteitsvoorziening te bevorderen. Daarnaast past de verbinding in de ambitie van de Europese Unie om een sterker en beter geïntegreerd elektriciteitstransportnet te creëren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.