Ads Top

Samenwerken bij schone energie in Koninkrijk

Tweede Kamerlid Wassila Hachchi pleit ervoor dat Nederland en Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaan samenwerken op het gebied van schone, duurzame energie. Op deze eilanden, maar ook op de eilanden van Caribisch Nederland Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zijn veel mogelijkheden voor onder andere zonne- water- en windenergie. In Nederland is veel kennis voorhanden.

Hachchi: “Samenwerken op het gebied van duurzame energie levert voordelen op voor Nederland en voor de eilanden. De kennis van Nederland wordt gecombineerd met de mogelijkheden voor zonne- water- en windenergie in de andere landen van het Koninkrijk. Dat zorgt voor meer innovatie, werkgelegenheid en een schoon milieu.” Minister Plasterk heeft positief gereageerd op het plan van D66.

Op 16 juni vindt de Koninkrijksconferentie 2015 plaats. De Koninkrijksconferentie is een bijeenkomst tussen de regeringen van de landen van het Koninkrijk. Namens Nederland is premier Rutte daarbij aanwezig. Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten spreken daarbij over op welke vlakken zij kunnen samenwerken. Daar zijn verschillende werkgroepen voor ingesteld. Deze werkgroepen stellen concrete aanbevelingen en voorstellen op. Op verzoek van D66 gaat minister Plasterk dit plan voorleggen aan de andere landen in het Koninkrijk. Na de koninkrijksconferentie wordt dit teruggekoppeld.

De nieuwe technieken die ingezet kunnen worden, draagt bij aan de innovatie op het gebied van duurzame energie. Bovendien wordt op de eilanden schone energie opgewekt. Hachchi: “Nederland moet een inhaalslag maken om voldoende duurzame energie op te wekken. Dan is alle kennis en kunde nodig. Ook voor de langere termijn moet er geïnvesteerd worden in innovatie. Nederland en de eilanden kunnen daarvan profiteren. Er kunnen direct stappen worden gezet wanneer op hoog niveau afspraken worden gemaakt.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.