Ads Top

Provincie heeft duurzame wegverlichting hoog in het vaandel

Als eigenaar van de Limburgse provinciale wegen heeft de Provincie groen licht gegeven aan verdere verduurzaming van haar wegverlichting, die is aangebracht ten behoeve van de verkeersveiligheid. Dat betekent dat vanaf dit jaar nog ruim 7.000 traditionele lampen – lichtmasten, bewegwijzeringsmasten en verkeersregelinstallaties – plaatsmaken voor duurzame LED-verlichting. Hiervoor is, over een periode van 10 jaar een financiële bijdrage beschikbaar van zes miljoen euro. Gedeputeerde Erik Koppe (Wegen, Verkeersveiligheid) is verheugd dat de Provincie aandacht heeft voor een duurzaam verlichtingsnetwerk.

Om haar energiedoelstellingen te behalen werkt de Provincie aan duurzame vervanging van het verlichtingsnetwerk op de provinciale wegen. Dat gebeurt door de traditionele lampen met een hoog energieverbruik te vervangen met lampen met een lager energieverbruik (zogenoemde LED’s). Bovendien draagt ook in grote mate bij dat de nieuwe lampen dimbaar zijn. Dat wil zeggen dat de lichtsterkte te regelen is, afhankelijk van tijdsintervallen (bijvoorbeeld tussen 22.00 – 06.00 uur een lagere lichtsterkte). Dat levert een aanzienlijke energiebesparing op. Andere duurzame factoren bij het gebruik van LED’s zijn het lagere uitvalpercentage, de langere economische levensduur van de armaturen (verschillende soorten verlichting) en de langere servicelevensduur van de lampen.

Het provinciale verlichtingsareaal omvat lichtmasten ten behoeve van de verkeersveiligheid; stoplichten en (ANWB-)bewegwijzering. Met betrekking tot de verkeersveiligheid en stoplichten gaat het om ruim 9.000 armaturen/lampen. Hiervan zijn ruim 2.000 armaturen al duurzaam vervangen en betreft het nu een duurzaamheidsslag van de resterende ruim 7.000 exemplaren over een periode van 10 jaar. Daarnaast wordt in 2015 de resterende helft van de aantal (ANWB-)bewegwijzering (ca. 800 stuks) vervangen. Dit is in lijn met het huidige vervangingsbeleid.

De Provincie Limburg is bovendien één van de meer dan 40 organisaties die het landelijk Energieakkoord van de Sociaal-Economische Raad hebben gesloten. Dit akkoord beoogt voor overheden in 2020 een reductie van 20% op energie openbare verlichting en in 2030 een energiebesparing openbare verlichting van 50%. Deze duurzame vervangingsactie van het provinciaal verlichtingsnetwerk komt tegemoet aan deze voorwaarden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.