Ads Top

Noord Brabant stemt in met verbod schaliegas

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben unaniem ingestemd met een wijziging van de Provinciale milieuverordening. In de gewijzigde verordening is een verbod opgenomen op het opsporen en winnen van schaliegas. 

Provinciale Staten namen op 27 september 2013 in meerderheid de motie Brabant schaliegas-vrij aan. Met deze motie vroegen Provinciale Staten ‘het college van Gedeputeerde Staten een juridisch houdbaar voorstel te doen om de Provinciale milieuverodening zo aan te passen dat de provincie Noord-Brabant wordt aangewezen tot boringsvrije zone, als het gaat om de (proef)winning van schaliegas’. 

In de gewijzigde Provinciale milieuverordening zijn verbodszones voor schaliegas aangewezen omdat er een relatie is met het belang van water voor menselijke consumptie. Uitgangspunt is dat grondwatervoorraden nu en in de toekomst beschermd moeten worden. De provincie doet dit door bijna heel Noord-Brabant aan te wijzen als beschermingszone.

De maatregelen die de provincie nu neemt, maken het voor het Rijk moeilijker om naar schaliegas te laten boren op Brabants grondgebied. Formeel-juridisch beslist het Rijk uiteindelijk of er geboord wordt naar schaliegas en zo ja, waar en wanneer dat gebeurt.

Per brief liet minister Kamp op 5 februari 2015 weten de wijziging van de milieuverordening voorbarig te vinden. Dit omdat het verbod vooruit zou lopen op onderzoek van het Rijk. De ministeries van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu doen in een planMER onderzoek naar mogelijke risico’s op vervuiling van het grondwater bij het boren naar schaliegas. Verder schrijft Kamp dat hij vragen heeft bij de zorgvuldigheid van de gevolgde procedure.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.