Ads Top

Nieuw transformatorstation op terrein Agriport

Gedeputeerde Staten stellen voor om een nieuw transformatorstation te bouwen op het terrein van Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon en het elektriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland uit te breiden.

De uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en het bouwen van een nieuw transformator-station is nodig om de levering van elektriciteit in de Kop van Noord-Holland te waarborgen en voor de aansluiting van het windpark Wieringermeer op het elektriciteitsnet.
Vanaf 23 februari tot en met 6 april 2015 ligt het ontwerp inpassingsplan waarin de plannen voor het transformatorstation en de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk staan beschreven, ter inzage bij de provincie Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Heerhugowaard, Opmeer, Schagen, Medemblik en Den Helder.

Eind maart is er een informatiebijeenkomst waar het ontwerp inpassingsplan wordt toegelicht. Dit is een vervolg op de algemene informatieavond die vorige maand (16 december 2014) heeft plaats gevonden in Wieringerwerf.

Een provinciaal inpassingsplan is vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. Hiermee wordt de bouw van een transformator-station en de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk ruimtelijk mogelijk gemaakt. Tijdens de terinzageleggingsperiode kan iedereen een zienswijze indienen over het plan. Het ontwerp ligt ter inzage bij de provincie en de gemeenten Hollands Kroon, Heerhugowaard, Opmeer, Schagen, Medemblik en Den Helder.

Na de terinzagelegging worden alle ingediende zienswijzen beoordeeld en wordt het ontwerp eventueel aangepast. Het provinciaal Inpassingsplan wordt vervolgens samen met de Nota van Beantwoording (waarin de antwoorden op de ingediende zienswijzen staan beschreven) behandeld in het college van Gedeputeerde Staten, de commissie Ruimte & Milieu en vervolgens vastgesteld door Provinciale Staten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.