Ads Top

Meer bio-energie en werkgelegenheid

Ondertekening convenantOp 6 februari 2015 hebben het Bio-energiecluster Oost Nederland (BEON) en de provincie Overijssel een nieuw convenant voor de komende drie jaar getekend. Het cluster is een samenwerkingsverband van bedrijven en instellingen dat zich inzet om nieuwe innovatieve projecten te ontwikkelen om 1.500 Tera Joule per jaar aan bio-energie in Overijssel te realiseren. Dit is goed voor de verwarming van ca. 25.000 huishoudens en betekent een stijging van 25% ten opzichte van de huidige bio-energieproductie.

De projecten van BEON zijn ook goed voor de werkgelegenheid. De verwachting is dat deze energiesector 100 nieuwe banen gaat opleveren. De provincie zal zich inzetten om het investerings- en innovatieklimaat voor bio-energie verder te verbeteren. Hiervoor zet de provincie haar beleidsinstrumenten van het programma Nieuwe Energie in, zoals het Energiefonds Overijssel. Verder zal de provincie het cluster met een subsidie van € 195.000,-- voor drie jaar ondersteunen.

De ondertekening van het convenant vond plaats door de gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie, Eddy van Hijum, en de voorzitter van BEON, Nico Schiphorst, bij het bedrijf Eaton in Hengelo waar de nieuwe warmteketel van Warmtenet Hengelo is geplaatst. Heat Plus, een lid van BEON, heeft de ketel voor het warmtenet geleverd. Deze installatie bestaat uit twee houtketels met elk een capaciteit van 600 kW, en een gasketel om onder meer de pieken op te vangen. Voor deze centrale bij Eaton wordt het resthout geleverd door Bruins & Kwast, eveneens een lid van BEON. Het resthout komt uit de regio met een straal van 10 kilometer.

Symbolisch voor de samenwerking hebben gedeputeerde Eddy van Hijum en Nico Schiphorst gezamenlijk de ketel gevuld met een kruiwagen vol houtsnippers, want: “Bio-energie speelt een grote rol in het halen van de energiedoelen in Overijssel. Houtgestookte ketels leveren hieraan een aanzienlijk aandeel. Dit project laat zien dat we vooral regionale biomassa inzetten en in Overijssel veel toekomst zien in warmtenetten,” zegt gedeputeerde Eddy van Hijum.

De installatie bij Eaton is ondersteund door het nationale programma Energiesprong. Dit programma beoogt een sprong naar grootschalige toepassing van duurzame energie en een forse vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.

In de komende jaren wil BEON belangrijke en innovatieve projecten ontwikkelen. In mei dit jaar wordt naar verwachting de brandstoffenfabriek Empyro in Hengelo opgeleverd. Met deze fabriek, waar hout in olie wordt omgezet, krijgt de pyrolyse technologie een enorme impuls. Het cluster wil verder het aantal kleine houtketels verdubbelen en de vergisting van mest, bermmaaisel en slib ondersteunen.

Om innovatie en onderzoek te versnellen en de faciliteiten bij de BEON-deelnemers beter te benutten, wil het cluster een open innovatiecentrum voor bio-energie opzetten. Om ook oog te houden voor andere toepassingen voor biomassa, werkt het cluster nauw samen met de provincie Gelderland, de waterschappen, ondernemers en kennisinstellingen in Oost Nederland op het vlak van de niet-fossiele grondstoffeneconomie, de ‘biobased economy’. Hiervoor is onlangs het investeringsprogramma Biomass Innovation Cluster Oost-Nederland (BIC-ON) opgestart.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.