Ads Top

'Laat Europese biobrandstoffen niet ten koste gaan van ontbossing, honger, landroof en klimaatverandering'

Natuur & Milieu vraagt met een gerichte Twitteractie Nederlandse Europarlementariërs om op dinsdag 24 februari bij de stemming over het biobrandstoffenbeleid in het Europees Parlement, een limiet op het bijmengen van voedselgewassen en het verplichten en een aantal belangrijke duurzaamheidscriteria. Om te voorkomen dat ambitieuze Europese doelen voor de bijmenging van biobrandstoffen de totale milieuschade in CO2-uitstoot en biodiversiteitsverlies nog groter maken dan het puur fossiele equivalent is het van groot belang om streng toe te zien op criteria en percentages – en ervoor te zorgen dat het Europees Parlement goed vertegenwoordigd is bij de verdere besluitvorming door de raad van Europese milieuministers.

Dinsdag stemt de Milieucommissie van het Europees Parlement over de hervorming van het biobrandstoffenbeleid. In 2008 is daarin vastgelegd dat Europa in 2020 verplicht 10 procent biobrandstoffen moet bijmengen in transportbrandstoffen. Al snel werd echter al duidelijk dat dit ambitieuze doel ernstige negatieve gevolgen kan hebben voor bossen en mensen in zuidelijke landen – wanneer deze landen landbouw en natuur wegdrijven om voor de Europese markt biobrandstoffen te gaan produceren.

Het is daarom van groot belang om strenge duurzaamheidscriteria af te spreken voor deze biobrandstoffen – en het aandeel landgeproduceerde brandstoffen uit voedsel- en directe energiegewassen zo veel mogelijk te beperken.

Met name het gebruik van palmolie als brandstof moet zo ver mogelijk worden teruggedrongen. De productie hiervan neemt mondiaal sterk toe in Zuidoost-Azië en in Centraal-Afrika en zorgt voor grootschalige ontbossing van tropisch regenwoud, met grote gevolgen voor het klimaat en de biodiversiteit. Daarnaast worden deze plantages vaak aangelegd op grond die al in gebruik was door inheemse en lokale bevolking, waardoor er landroof plaatsvindt.

Wanneer de CO2-uitstoot van landgebruiksverandering, waaronder ontbossing, wordt meegewogen, kan de uiteindelijke uitstoot van biodiesel uit voedsel- en energiegewassen (naast palmolie bijvoorbeeld ook koolzaad) per liter brandstof nog hoger uitpakken dan van de diesel van fossiele aardolie die het zou moeten vervangen. Het klimaat wint er dan niks mee – terwijl door biodiversiteitsverlies de totale milieuschade nog hoger uitvalt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.