Ads Top

Groningen naar Raad van State

De provincie Groningen gaat in beroep bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp. Men is het op meerdere punten niet eens met het besluit. Veiligheid is de belangrijkste reden om in beroep te gaan. Het dichtdraaien van de gaskraan tot 39,3 miljard kubieke meter gas is niet voldoende. Gaswinning uit het Groningenveld moet zoveel als nodig teruggedraaid worden om de veiligheid te kunnen garanderen.

De veiligheid is niet geborgd vanwege het ontbreken van een risicoanalyse voor het Groningerveld en normen om de veiligheid te toetsen. Bovendien is de operatie om gebouwen, bedrijven en installaties, dijken en infrastructuur preventief te versterken nog nauwelijks op gang gekomen. In het huidige tempo zal dit proces nog jaren gaan duren, terwijl de minister denkt voor 2017 klaar te zijn.

De provincie zegt: 'We vinden (het proces rond) de onderzoeken die de minister heeft laten uitvoeren om zijn besluit te onderbouwen onzorgvuldig. We missen bijvoorbeeld rapporten en gegevens die volgens de minister openbaar zijn. Ook vinden we dat Staatstoezicht op de Mijnen een onvoldoende onafhankelijke rol in de besluitvorming speelt.'

De minister moet zich ook houden aan andere wetten en regels zoals de Monumentenwet. Daarin staat dat er geen schade toegebracht mag worden aan monumenten. Het tempo waarin monumenten versterkt worden is volgens ons veel te laag.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.