Ads Top

Getijdencentrale Brouwersdam haalbaar

Het is mogelijk om een doorlaat in de Brouwersdam op te waarderen naar een getijdencentrale. Dat is de belangrijkste conclusie van de verkenning naar de haalbaarheid van een getijdencentrale in de Brouwersdam. In de volgende stap naar de markt zal daarom energie uit water als belangrijke wens van de publieke partijen onderdeel uitmaken van de uitvraag.

In de zomer van 2013 is het projectbureau Getijdencentrale Brouwersdam van start gegaan met de verkenning. Het projectbureau heeft daarbij ingezet op verschillende aspecten zoals het consulteren van marktpartijen, kennisinstellingen en maatschappelijke partijen en het opbouwen van kennis over de energiemarkt in het algemeen en getijdenenergie in het bijzonder. In het projectbureau werken 5 overheden samen: Rijkswaterstaat, de provincies Zeeland en Zuid-Holland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Woensdag 4 februari 2015 werden de resultaten gepresenteerd aan een grote groep belangstellenden tijdens een conferentie In De Doelen in Rotterdam. In zijn speech deelde Han Weber, voorzitter van de Stuurgroep Getijdencentrale, de belangrijkste conclusie dat een getijdencentrale haalbaar is, als de gezamenlijke overheden het mogelijk maken om de afsluitbare doorlaat in de Brouwersdam te realiseren.

In de daarop volgende presentatie van Ben Spiering, projectmanager van het team, kwamen de verschillende aspecten van de verkenning op hoofdlijnen aan de orde. In 5 sessies werden de resultaten specifiek toegelicht en was er ruimte voor interactie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.