Ads Top

CDA: Veiligheid gaat voor gaswinning

Het CDA wil dat de veiligheid van de Groningers voorop komt te staan. Daarom moet het niveau van de gaswinning teruggebracht worden naar het laagste niveau dat vanuit leveringszekerheid haalbaar is. Dit niveau ligt rond de 30 miljard m3 per jaar.  Dat hebben Sybrand Buma en Agnes Mulder vandaag gezegd bij een bezoek aan Groningen. Zij vinden dat het kabinet de zorgen over de veiligheid in verband met de gaswinning onvoldoende serieus neemt. Het kabinet kiest consequent voor een minimale aanpassing, terwijl de veiligheidsrisico's onvoldoende in beeld zijn. 

Uit alle onderzoeken en ook uit de hoorzitting in de Tweede Kamer komt duidelijk naar voren dat er geen zekerheid is over de veiligheidsrisico’s van gaswinning in Groningen. De opvatting dat er een relatie is tussen de hoeveelheid gas die wordt gewonnen en de aardbevingen, wordt wel breed gedeeld. Het kabinet echter blijft erbij geen reden te zien om de gaswinning te verminderen. Het CDA vindt dat minister Kamp uit voorzorg de productie terug moet brengen tot het niveau waarop de leveringszekerheid is geborgd, zeker nu de risico’s niet duidelijk zijn. 

Uit alle gesprekken met inwoners, bestuurders en experts blijkt een diep wantrouwen met betrekking tot de keuzes die het kabinet maakt. Zorgen van Groningers worden niet serieus genomen. Mensen wiens huizen soms wel tientallen scheuren in vloeren en muren vertonen voelen zich niet gehoord. De overheid hoort de veiligheid van deze mensen voorop te stellen. Maar als we kijken naar de keuzes van het kabinet tot nu toe lijkt het er vooral op dat financieel gewin boven veiligheid gaat.  Dat mag nooit de bedoeling zijn van overheidsbeleid.

Het CDA heeft vanaf het verschijnen van de onderzoeken in 2013 gepleit voor verdere verlaging van de gaswinning in Groningen. Bij de behandeling van het voorstel van minister Kamp in februari zal het CDA dan ook pleiten voor een verdere verlaging naar ongeveer 30 miljard m3 per jaar. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.