Ads Top

2,5 miljoen beschikbaar voor verduurzamen van huurwoningen Arnhem

De gemeente Arnhem stelt een bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar aan drie woningcorporaties voor het verduurzamen en levensloopbestendig maken van een deel van hun woningvoorraad. Vandaag ondertekenen gemeente en corporaties daarvoor een convenant. Arnhem vindt het belangrijk dat corporaties juist in deze tijd kunnen blijven investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van hun sociale woonvoorraad in de krachtwijken. Het geld komt uit bestemmingsreserves die de gemeente heeft voor volkshuisvesting.

De gemeenteraad van Arnhem nam eind vorig jaar een amendement aan met onder andere het bevorderen van duurzaamheid van huurwoningen in de krachtwijken als doel. Dit convenant draagt in ruime mate bij aan dat doel. In het Arnhemse coalitieakkoord is opgenomen dat geïnvesteerd moet worden in energiezuinige woningen. Ook het belang van levensloopbestendige woningen staat in het akkoord.

"Een dergelijke overeenkomst tussen gemeente en corporaties, met zulke mooie doelstellingen, is uniek in Nederland", aldus wethouder Gerrie Elfrink, die het convenant namens de gemeente ondertekent. Namens de corporaties tekenen Gerrit Breeman, Eric Angenent en Bert Keijts van respectievelijk Volkshuisvesting Arnhem, Vivare en Portaal. Het convenant geldt voor de periode 2015-2018.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.