Ads Top

Zinvolle inloopavond over windenergie in Korendijk

Totaal waren er ongeveer 80 omwonenden en belanghebbenden aanwezig op de inloopavond over windmolens op Korendijk. De provincie heeft deze avond veel vragen van mensen kunnen beantwoorden en heeft een goed beeld gekregen van wat er leeft. De bijeenkomst werd gehouden op 21 januari 2015 in de Eendrachtshoeve in Zuid-Beijerland.

Vragen op die avond gingen met name over de beoogde locatie Spui-Piershil. Ook zijn andere locaties en hun (on)mogelijkheden besproken. De beoogde locatie Spui-Piershil wordt vergeleken met alternatieve locaties aan de westelijke rand van de Hoeksche Waard. Tot slot zijn er veel vragen gesteld over, geluid, veiligheid voor omwonenden en planschade.

Een aantal mensen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze nota is de opzet voor het komende milieuonderzoek. Totaal zijn er op dit moment ongeveer 10 zienswijzen ontvangen door de provincie. Schriftelijke zienswijzen kunnen nog tot 4 februari 2015 ingediend worden door middel van een brief of e-mail.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.