Ads Top

SOLARDAM consortium ontvangt AAA financiering

Het SOLARDAM consortium, waar de FNWI instituten IoP, HIMS en SILS deel van uitmaken, heeft een startkapitaal ontvangen van de Amsterdam Academic Alliance (AAA). Met deze financiering voor SOLARDAM krijgen de VU en de UvA de unieke mogelijkheid om een coherent onderzoeksprogramma voor zonne-energie te bewerkstelligen, optimaal gebruikmakend van de beschikbare expertise in de regio Amsterdam.

Het Solardam consortium omvat verscheidene disciplines binnen de respectievelijke wetenschapsfaculteiten in Amsterdam en benut tevens de nabijheid van AMOLF en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Solardam heeft als doel om een multidisciplinair onderzoeksprogramma uit te voeren naar het omzetten van zonne-energie in elektriciteit en/of brandstof door middel van combinaties van photovoltaics (het principe van een reguliere zonnecel), fotokatalyse en fotosynthese. Het Solardaminitiatief bouwt voort op succesvolle onderzoeksprogramma’s van de afzonderlijke deelnemende partners. Door de expertise samen te brengen en de faciliteiten te delen kan worden ingegaan op vraagstukken die voorheen niet door een van de individuele partijen konden worden opgelost.

Gezamenlijk vormen de Solardam partners een consortium van circa 100 onderzoekers, verbonden aan UvA, VU, AMOLF en ECN. Het uitmuntende niveau van de betrokken onderzoekers kan worden opgemaakt uit het significante aantal prestigieuze beurzen dat de aangesloten wetenschappers reeds hebben verworven: 3 ERC Advanced grants, 2 ERC Consolidator grants, 3 ERC Starting grants, 8 NWO Vici beurzen, alsmede verscheidene NWO Vidi- en kleinere subsidies.

Het hart van dit door de AAA gefinancierde onderzoeksprogramma wordt gevormd door acht samenwerkingsprojecten, elk op het snijvlak van twee of meer van de aangesloten onderzoeksteams. Elk project zal beginnen met het aantrekken van een excellente postdoc, begeleid door twee onderzoekers van de verschillende groepen aan de UvA, VU, AMOLF en ECN. De kick-off projecten vormen een stevige basis voor de activiteiten van Solardam: het zijn onderzoekskernen met de ambitie en competentie om te groeien. De verwachting is dat Solardam zich na de door de AAA gefinancierde startfase ontwikkelt tot een internationaal toonaangevend wetenschappelijk consortium dat in staat is op duurzame wijze fondsen te werven langs de gebruikelijke nationale en internationale wegen.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.