Ads Top

CDA pleit voor breed draagvlak bij duurzame energieprojecten

Het CDA vindt dat minister Blok meer energie moet steken in het creëren van draagvlak onder de bevolking, als het gaat om duurzame energieprojecten. Inwoners en bedrijven dienen centraal te staan bij het behalen van de doelstellingen. Energiewoordvoerder Agnes Mulder: “Veel inwoners in gebieden waar windenergie komt geven aan dat ook zij graag meewerken aan de energietransitie en dat zij bij de plannen betrokken willen worden. Zij willen een eerlijke verdeling van lusten en lasten en zij willen gehoord worden.”

In september 2013 is het SER Energieakkoord gesloten. Voor het CDA is het Energieakkoord een belangrijke stap in de overgang naar een duurzame energievoorziening, dat is belangrijk voor toekomstige generaties. Bij het hoofdlijnendebat over het akkoord heeft het CDA aangegeven de uitwerking te zullen toetsen aan de hand van drie randvoorwaarden: draagvlak, innovatie en werkgelegenheid. De belangrijkste conclusie in de Nationale Energieverkenning 2014 is dat de doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie niet wordt gehaald. Voor het behalen van de doelstellingen vindt het CDA betrokkenheid van inwoners en bedrijven van groot belang.

Voor windenergie langs de Afsluitdijk is er in de provincie Friesland al een groot draagvlak. Dat betekent niet alleen windmolens op, maar ook langs de Afsluitdijk. Mulder riep de minister op om het voor de Provinciale Staten van Friesland mogelijk te maken om op deze manier hun windenergiedoelstelling te halen. Kamp legde dit idee echter terzijde. Mulder: “Minister Kamp lijkt de regio te negeren door zijn starre opstelling. De regio komt met een gedragen alternatief, daar moet je dan ook serieus naar kijken.”

Duurzame energieprojecten zorgen ook voor werkgelegenheid. Deze werkgelegenheidsdoelen zijn ook opgenomen in het SER-energieakkoord, maar het CDA vindt dat het allemaal veel te traag gaat. Minister Blok gaf dit ook toe. Vooral in het energiezuinig maken van woningen zit veel werkgelegenheid. Het CDA verwacht van het kabinet dat zij hier snel werk van maakt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.