Ads Top

Bewoners meten overschrijding Europese norm luchtvervuiling


Bewoners in 14 Nederlandse steden gaan vanaf donderdag 15 januari samen met Milieudefensie meten hoe vervuild de lucht is. Sinds 1 januari 2015 moet Nederland overal aan de Europese norm voor stikstofdioxide voldoen. Bewoners verwachten dat luchtvervuiling op deze drukke locaties de EU-norm overschrijdt. In dat geval dreigen hoge boetes uit Brussel.

De meetcampagne start met een ludieke actie op vier locaties in de grote steden. Met een professionele ultrafijnstofmeter wordt bij vier van de 58 meetpunten de luchtkwaliteit ter plekke getoetst door bewoners en 'crime scene-onderzoekers' van Milieudefensie. Zo is direct zichtbaar of de lucht vervuild is. Ook worden de vaste meetpunten voor stikstofdioxide geïnstalleerd door de bewoners. Na een jaar meten wordt vastgesteld of de norm overschreden is.

De lucht in Nederland is ongezond. Luchtverontreiniging staat in de top drie van veroorzakers van ziekte en sterfte in Nederland, samen met roken en overgewicht. Door het inademen van vervuilde lucht hebben bewoners meer kans op ernstige ziektes zoals longaandoeningen, kanker en hart- en vaatziekten. De belangrijkste bron van vieze lucht is het drukke verkeer.

De overheid moet zorgen dat de lucht overal in Nederland voldoet aan de Europese norm. Anne Knol, woordvoerder verkeer bij Milieudefensie: “De tijd van vooruitschuiven is voorbij. Nederland heeft jarenlang uitstel gekregen van Brussel maar moet nu haar verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat we op z’n minst de Europese normen halen. Die normen zijn eigenlijk nog veel te slap. Voor echt gezonde lucht moeten we nog veel meer inzetten op schoner en minder verkeer. Dat kan door de uitbreiding van de milieuzones in grote steden naar personenauto’s en bestelbusjes, te beginnen met oude diesels die veel roet uitstoten.

De overheid moet fietsen, goed openbaar vervoer en elektrisch rijden stimuleren. Er is een breed pakket aan maatregelen nodig. Gemeenten zoals Utrecht en Rotterdam zetten stappen in de goede richting, Amsterdam en Den Haag blijven helaas achter. Het rijk moet initiatieven rond verbetering van luchtkwaliteit stimuleren en ondersteunen. Want als de EU-norm niet wordt gehaald blijven mensen jaar in jaar uit ziek worden door de luchtvervuiling en dreigen hoge boetes uit Brussel.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.